AWARIA TELEFONU STACJONARNEGO W OŚRODKU ZDROWIA !!! 

TYMCZASOWY TELEFON DO KONTAKTU 

 504 203 107

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o ograniczenie wizyt w poradni i kontakt telefoniczny pod numerem 33 817 22 34.

Prosimy podać cel porady, a lekarz zdecyduje o konieczności wizyty w poradni.

Recepty prosimy zamawiać telefonicznie. Prosimy przygotować wcześniej listę niezbędnych leków, łącznie z dawkami i zastosowaniem. Otrzymacie Państwo kod umożliwiający realizację w aptece (należy podać kod i PESEL w aptece).

Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły przysługuje na dziecko zdrowe do 8 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Druk zasiłku dostępny jest na stronie ZUS. Druku nie wystawia lekarz POZ !
Poradnia ogólna

SGZOZ Jaworze oferuje Państwu bezpłatnie usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 

konsultacje i leczenie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, szczepienia osób dorosłych....

Godziny przyjęć

Poradnia pediatryczna


Poradnia dziecęca obejmuje opieką dzieci chore jak również zdrowe w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych zarówno obowiązkowych jak i zalecanych.

Pediatra lek. med. Anna Krzempek przyjmuje w następujących godzinach  


Godziny przyjęć

Usługi medyczne

USŁUGI MEDYCZNE:


Świadczymy usługi medyczne w zakresie badań laboratoryjnych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00

Pobrany materiał kierowany jest do laboratorium BZLR w Jaworzu(ewentualnie DIAKLIN CIESZYN) lub do DIAGNOSTYKI Bielsko-Biała.


Personel medyczny

kierownik placówki - 
lek. med. Katarzyna Dzięcioł
.

internista - lek. med. Urszula Witowska
pediatra - lek. med. Anna Krzempek 

pielęgniarka zabiegowa - M. Lorek                                     

pielęgniarka środowiskowa - Barbara Panna

położna środowiskowa - Mirosława Hernas

pielęgniarka szkolna - Marzena Szarek

pielęgniarka pediatryczna A.Szczepańska