Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

1.      Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@osrodekjaworze.com lub telefonując pod numer 033 817 22 34. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisać na adres: iodo@bbcomp.pl lub telefonując pod numer: 500 141 184.

2.      Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.      Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.      Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.      Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.      Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.      W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.      Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.      W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.