Usługi medyczne

USŁUGI MEDYCZNE:

Świadczymy usługi medyczne w zakresie badań laboratoryjnych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00

Pobrany materiał kierowany jest do laboratorium BZLR w Jaworzu(ewentualnie DIAKLIN CIESZYN) lub do DIAGNOSTYKI Bielsko-Biała.